Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία ANAPLASIS ζητά πωλητές φαρμακείων προκειμένου να στελεχώσει το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα πωλήσεων δύο (2) στην Αττική και ένα (1) Λαρισα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
Επικοινωνία και ομαδικότητα
Επαγγελματική εμφάνιση,
Συμπεριφορά και ήθος,
Οργανωτικές δεξιότητες,
Εκπληρωμένεςστρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Ικανοποιητικές απολαβές
Αριστο περιβάλλον εργασίας
προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστειλουν :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ info@anaplasis.gr