Η εταιρεία ANAPLASIS ζητά πωλητές φαρμακείων προκειμένου να στελεχώσει το συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα πωλήσεων δύο (2) στην Αττική και ένα (1) Λαρισα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
Επικοινωνία και ομαδικότητα
Επαγγελματική εμφάνιση,
Συμπεριφορά και ήθος,
Οργανωτικές δεξιότητες,
Εκπληρωμένεςστρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ :
Ικανοποιητικές απολαβές
Αριστο περιβάλλον εργασίας
προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστειλουν :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ info@anaplasisgroup.gr